Terms and conditions

In order to read terms and conditions in english or other language please use Google translator or other tools.

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy www.portalion.com zwany dalej Serwisem jest:
- stroną o charakterze informacyjno-turystycznym,
- bezpłatną platformą ogłoszeniową dla firm i osób indywidualnych,
- płatną powierzchnią reklamową dla firm
2. Serwis:
- nie jest sklepem internetowym i nie prowadzi sprzedaży żadnych produktów,
- w żaden sposób nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy Reklamodawcami i innymi użytkownikami serwisu.
3. Publikowane w serwisie oferty i reklamy nie stanowią ofert w myśl prawa handlowego i cywilnego.
4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptacje niniejszego regulaminu w całości i bez zastrzeżeń. Dotyczy to osób korzystających z treści, ogłoszeń i ofert zawartych w serwisie oraz Reklamodawców.
5. Przez Reklamodawców rozumie się osoby prywatne oraz firmy publikujące w Serwisie wszelkiego rodzaju treści takie jak: ogłoszenia, oferty, reklamy, artykuły, wiadomości, zdjęcia, filmy i inne.
6. Osoby korzystające z Serwisu zobowiązują się do przestrzegania prawa, nie naruszania praw osób trzecich oraz norm współżycia społecznego.
7. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez użytkowników serwisu jego Regulaminu.
8. Naruszenia regulaminu oraz sugestie dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres email podany na stronie Kontakt.
9. Regulamin obowiązuje od 01.01.2012r.
10. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do postanowień Regulaminu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników Serwisu i Reklamodawców. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje niniejszego Regulaminu.
11. Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie nie mogą być kopiowane, modyfikowane, reprodukowane, dystrybuowane i publikowane bez pisemnej zgody Właściciela serwisu lub innego właściciela praw autorskich.
12. Użytkownicy Serwisu publikujący w nim samodzielnie treści na zasadach bezpłatnych zgadzają się na opublikowanie w Serwisie wszystkich podanych podczas rejestracji danych.

Zobowiązania reklamodawców

1. Reklamodawca oświadcza, że wszystkie dane zawarte w publikowanych treściach są prawdziwe i aktualne. Reklamodawcy przyjmują całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za publikowane treści oraz za wszelkie skutki wynikłe z korzystanie z tych treści przez inne osoby.
2. Reklamodawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji publikowanych treści oraz przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za aktualność i kompletność zawartych w nich informacji
3. Reklamodawca przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za aktualność, kompletność i zgodność z prawem wszelkich treści jakie publikuje w swoim sklepie internetowym lub na swojej stronie www.
4. Reklamodawcy oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do publikowanych przez siebie treści oraz że nie naruszają praw autorskich osób trzecich oraz zgadzają się ponosić pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu ich naruszenia.
5. Reklamodawcy zgadzają się na wyświetlanie wraz z ich treściami innych reklam dostarczanych przez Serwis lub przez innych współpracujących reklamodawców.
6. Reklamodawcy przyjmują do wiadomości, że Serwis może zaprzestać w dowolnym czasie emisji ich treści o ile zostały opublikowane w Serwisie bezpłatnie.

Wykluczenia odpowiedzialności

1. Właściciel Serwisu w żaden sposób nie weryfikuje publikowanych w nim przez użytkowników treści i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartośc i aktualność oraz za skutki wynikłe ze skorzystania z tychże treści.
2. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje zawierane pomiędzy użytkownikami serwisu, Reklamodawcami oraz za jakiekolwiek spory wynikłe pomiędzy nimi.
3. Właściciel Serwisu zapewnia w serwisie własne artykuły i porady, które wyrażają jedynie jego idnywidualny punkt widzenia. Z informacji w nich zawartych korzystasz na własną odpowiedzialność. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z działań podjętych na podstawie tych treści.
4. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za łamanie przez użytkowików i Reklamodawców prawa oraz praw autorskich osób trzecich. Wszelkie spory wynikłe na tym tle użytkownicy i Reklamodawcy zobowiązują się rozstrzygać bez udziału Właściciela Serwisu.
5. Użytkownik lub Reklamodawca łamiący prawo lub naruszający prawa autorskie ponosi za to całkowitą i wyłączną odpowiedzialność. Właściciel serwisu nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za takie postępowanie.
6. Użytkownicy i Reklamodawcy korzystają z Serwisu na własną odpowiedzialność tak więc nie mogą wnosić żadnych roszczeń wynikających z użytkowania i funkcjonowania Serwisu.