Przejścia i Sukiennice

Sukiennice
Sukiennice

Niegdyś w centrum Rynku Głównego obok Ratusza stały rzędy stoisk handlarzy, które z czasem zamieniały się w murowane budynki, a następnie w ciągi kamienic.

W sposób naturalny powstały pomiędzy tymi kamienicami trzy równoległe uliczki biegnące ze wschodu na zachód (Sukiennice, Przejście Żelaźnicze oraz Przejście Garncarskie) oraz jedna uliczka biegnąca protopadle do nich tj Przejście Poprzeczne. Obecnie w tychże kamieniczkach działają restauracje, puby, galerie i sklepiki.

Przejście garncarskie
Przejście garncarskie
Przejście żelaźnicze
Przejście żelaźnicze
Przejście poprzeczne
Przejście poprzeczne
Przejście poprzeczne
Przejście poprzeczne

Sukiennice i przejścia na mapie zwiedzania Wrocławia

Trasa zwiedzania Wrocławia

Zwiedzając Wrocław możesz skorzystać z trasy zwiedzania Wrocławia. Jej przejście w zależności od Twojej formy i czasu jaki chcesz spędzić w każdym miejscu może zająć 1 lub 2 dni. Trasę tą opisujemy na podstawie własnych wycieczek po Wrocławiu oraz zebranych przy tej okazji informacji i spostrzeżeń.